การเตรียมไฟล์งาน

การตรวจสอบความละเอียดของภาพ

ชนิดไฟล์พร้อมพิมพ์หรือลูกค้ามีไฟล์มาให้นามสกุล JPG, PNG, BMP, TIFF 

ไฟล์จะต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 PPI  

ไฟล์ที่มีขนาดน้อยกว่า จะมีผลโดยตรงต่อความคมชัดของงานพิมพ์

ไฟล์ .Ai (Adobe IIIustrator ) มีความคมชัดที่สุด

 

                     วิธีการตรวจสอบความละเอียด ค่า PPI ด้วยโปรแกรม Adobe IIIustrator

                     1. เปิดไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ

                     2. เลือก Windows > Document Info

     

                       

                              3.เลือกภาพที่ต้องการตรวจสอบ หน้าต่าง Document Info จะแสดงข้อมูลของภาพ


     

 

ตัวอย่างไฟล์ความละเอียด 72 PPI เมื่อนำมาใช้พิมพ์จะไม่คมชัด

 

ตัวอย่างไฟล์ความละเอียด 300 PPI

Visitors: 29,629